Plenery

Spacer fotograficzny po Bieruniu Nowym

Tyskie Towarzystwo Fotograficzne Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) zapraszają na spacer fotograficzny po Bieruniu Nowym – w sobotę, 5 października. Ten plener jest częścią ogólnoświatowej inicjatywy – spacerów fotograficznych Scotta Kelby’ego. W tym roku to już 12. edycja imprezy wymyślonej przez amerykańskiego fotografa i autora poradników. Tego samego dnia tysiące ludzi na całym świecie ruszają na spacery fotograficzne, a później ich zdjęcia biorą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

W naszym spacerze mogą brać udział wszyscy pasjonaci fotografii, niezależnie od posiadanego sprzętu i doświadczenia. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy ani rezerwacje. Jednak aby wziąć udział w konkursie Scotta Kelby’ego trzeba zarejestrować się – koniecznie przed spacerem – na jego oficjalnej stronie KLIKNIJ TUTAJ.

Zapraszamy 5 października, godz. 15:00 do 18:00. Zbiórka – Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze, ul Remizowa 19, Bieruń Nowy.
Podczas spacerów obowiązuje regulamin, z którym można zapoznać się TUTAJ.
Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na facebooku.
 


Zgłoś swoje zdjęcia ze spacerów fotograficznych na wystawę i slide show w Andromedzie!

Fotografie wykonane podczas spacerów fotograficznych, organizowanych przez TTF od lipca do września 2019, pokażemy w październiku na wystawie i podczas slide show (pokazu zdjęć) w Pasażu Kultury Andromeda w Tychach. Swoje zdjęcia może zgłosić każdy, kto brał udział choćby w jednym spacerze, nie tylko członkowie TTF-u.

Do niedzieli 15 września do godz. 23.59 można wysłać maksymalnie 15 zdjęć, najlepiej przez WeTransfer.com (serwis bezpłatny, nie wymaga rejestracji). Tylko wyjątkowo, jeśli ktoś nie może skorzystać z WeTransfer, mailem - info@ttf.tychy.pl (uwaga: załączniki max 15MB do jednego maila!).

Zastrzegamy sobie prawo selekcji zdjęć, w szczególności do wystawy, na której pokażemy jedynie około 20-25 ujęć. Ważne: trzeba podpisać oświadczenie o prawach autorskich, zgodzie na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych (tekst oświadczenia dostępny TUTAJ) i razem z plikami wysłać nam czytelny skan albo zdjęcie tego oświadczenia.

Prosimy o nazwanie wysyłanych plików nazwisko1.jpg, nazwisko2.jpg itd. oraz o nie umieszczanie na zdjęciach żadnych napisów i znaków wodnych. Pliki powinny być takiej jakości, aby było możliwe wykonanie z nich odbitki formatu 30x45 cm.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Tychy, w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.

Dla przypomnienia, czekamy na zdjęcia z trzech spacerów:
Spacer fotograficzny szlakiem tyskich kościołów
IV Tyski Nightspotting – nocny spacer fotograficzny
Spacer industrialny

 

 

Tyskie Spacery Fotograficzne: Spacer industrialny

Spacer industrialny to spacer fotograficzny po tyskich terenach przemysłowych. Są to tereny, które w przeciągu ostatnich dwóch dekad przeszły największą transformację w Tychach. W miejscu państwowych zakładów powstały fabryki dużych międzynarodowych koncernów, ale również małe lokalne przedsiębiorstwa. Czy przestrzeń pełna zamkniętych dla fotografów stref przemysłowych i firmowych biurowców może być dobrą inspiracja dla fotografii? Sprawdzimy!


Zbiórka – klasztor Franciszkanów (osiedle P) przy skrzyżowaniu ul. Paprocańskiej z Przemysłową. 
Impreza odbędzie się w ramach Tyskich Spacerów Fotograficznych. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Tychy, w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.
Przypominamy, że podczas spacerów obowiązuje regulamin, z którym można zapoznać się tutaj.
Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na facebooku.

Relacje prasowe z nocnego fotografowania

IV Tyski Nightspotting już za nami. Relacje z tego wydarzenia zamieściła lokalne media: portal Tychy.pl, Gazeta Wyborcza i Nowe Info.

Dziękujemy wszystkim, którzy fotografowali Tychy. Przypominamy, że zdjęcia powstałe podczas plenerów będzie można zgłosić do pokazu i wystawy, które odbędą się w październiku w Pasażu Kultury Andromeda. Więcej informacji wkrótce. 

Fot. Beata Praszczak


IV Tyski Nightspotting - nocny spacer fotograficzny

Tyski Night Spotting to nocna podróż po mieście, podczas której można będzie fotografować w różnych punktach Tychów. Do dyspozycji będzie autobus PKM Tychy Sp z o. o., którym pokieruje Michał Kasperczyk. Zatrzymamy się w miejscach wartych uwiecznienia, a ostateczna trasa zależy od propozycji samych uczestników.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii, niezależnie od posiadanego sprzętu i doświadczenia, choć oczywiście przy długich czasach naświetlania statyw będzie bardzo przydatny. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy ani rezerwacje, ale liczba miejsc w autobusie jest ograniczona.

Organizatorami są: Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy, PKM Tychy Sp z o. o. i Tyskie Towarzystwo Fotograficzne. Impreza odbędzie się w ramach Tyskich Spacerów Fotograficznych. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Tychy, w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.

Zapraszamy w sobotę, 3 sierpnia, od 20.30 do... pólnocy? Zbiórka na parkingu przy Piramidzie, ul. Sikorskiego.

 

Wystawa i slide show

Za nami pierwszy tegoroczny spacer fotograficzny, na początku sierpnia odbędzie się kolejny.
Podobnie jak w poprzednich latach jesienią zaprosimy uczestników tegorocznych spacerów fotograficznych do udziału w wystawie i slide show (więcej informacji wkrótce).

Regulamin spacerów fotograficznych TTF-u w 2019 roku

Podczas wszystkich spacerów fotograficznych organizowanych przez nas w 2019 roku obowiązuje regulamin. Zwracamy uwagę na postanowienia dotyczące ubezpieczenia uczestników.

Zgłoś swoje zdjęcia ze spacerów fotograficznych na wystawę i slide show w Andromedzie!

Fotografie wykonane podczas spacerów fotograficznych, organizowanych przez TTF od czerwca do września 2018, pokażemy w październiku na wystawie i podczas slide show (pokazu zdjęć) w Pasażu Kultury Andromeda w Tychach. Swoje zdjęcia może zgłosić każdy, kto brał udział choćby w jednym spacerze, nie tylko członkowie TTF-u. Po spacerze „Od ronda do ronda”, czyli po 8 września, w terminie do niedzieli 16 września do godz. 23.59 można wysłać maksymalnie 15 zdjęć, najlepiej przez WeTransfer.com - serwis bezpłatny, nie wymaga rejestracji. Tylko wyjątkowo, jeśli ktoś nie może skorzystać z WeTransfer, mailem (uwaga: załączniki max 15MB do jednego maila!).

Zastrzegamy sobie prawo selekcji zdjęć, w szczególności do wystawy, na której pokażemy jedynie ok. 20-25 ujęć. Ważne: trzeba podpisać oświadczenie o prawach autorskich, zgodzie na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych i razem z plikami wysłać nam czytelny skan albo zdjęcie tego oświadczenia. Prosimy o nazwanie wysyłanych plików nazwisko1.jpg, nazwisko2.jpg itd. oraz o nie umieszczanie na zdjęciach żadnych napisów i znaków wodnych. Pliki powinny być takiej jakości, aby było możliwe wykonanie z nich odbitki formatu 30x45 cm. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Tychy, w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.

Spacer fotograficzny po Tychach - 1 lipca

Zapraszamy w niedzielę, 1 lipca, na spacer fotograficzny po Tychach, szlakiem sztuki w przestrzeni publicznej naszego miasta.
Zbiórka o godz. 14.00 przy pomniku Ryśka Riedla przy al. Niepodległości. Przyjść może każdy, niezależnie od posiadanego sprzętu i doświadczenia. Nie ma zapisów ani rezerwacji miejsc.
Będzie to drugie spotkanie czwartego sezonu spacerów fotograficznych, organizowanych przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne. Nasze spacery to nie tylko wspólne poszukiwanie ciekawych kadrów, rozmowy pasjonatów i nowe znajomości oraz trwający kilka dni żywot zdjęć w mediach społecznościowych. Tradycyjnie umożliwiamy szerszą konfrontację zdjęć z dokonaniami innych autorów, zachęcamy do selekcji wykonanego materiału i jego publicznej prezentacji. Każdy uczestnik spacerów będzie mógł, do połowy września, zgłosić swoje zdjęcia do slide show i wystawy „pospacerowej” w Pasażu Kultury Andromeda w Tychach (pokaz i wernisaż zaplanowane są na 18 października). Wystawie towarzyszyć będzie drukowany katalog z najlepszymi zdjęciami.
Projekt jest współfinansowany przez Miasto Tychy, w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych. Patronat: tygodnik Twoje Tychy, dwutygodnik Nowe Info, Silesiakultura.pl, eTychy.org, tychy.info i Tychy Press Photo.
Uwaga: obowiązuje regulamin spacerów, którego tekst jest dostępny poniżej. Zwracamy uwagę na obowiązek posiadania wykupionego na własny koszt ubezpieczenia.

Regulamin spacerów fotograficznych
1. Regulamin określa zasady udziału w plenerach fotograficznym w 2018 roku (dalej jako „Impreza”), organizowanych przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, stowarzyszenie z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, KRS 0000456499 - dalej jako „Organizator”.
2. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów, przepisów porządkowych i innych dokumentów, obowiązujących na terenie miejsc odwiedzanych podczas spaceru. Nie akceptujemy udziału w Imprezach osób nie stosujących się do powyższego warunku, wobec czego jego naruszenie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Imprezie, a taka osoba ponosi określoną przepisami prawa odpowiedzialność za swoje zachowanie.
3. W Imprezie mogą uczestniczyć: a) osoby pełnoletnie; b) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
4. Każdy uczestnik Imprezy, biorąc w niej udział oświadcza, że: a) nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa oraz b) posiada na czas Imprezy opłacone we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników Imprezy, którzy chcąc uczestniczyć w Imprezie mają obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie, a w razie naruszenia tego obowiązku ponoszą konsekwencje wynikające z przepisów prawa.
6. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (w tym dojazd, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Imprezy żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w regulaminie.
7. Podczas Imprezy zabronione jest: a) rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, b) prowadzenie sprzedaży towarów i usług, c) rozpowszechnianie materiałów o charakterze politycznym, religijnym i rasistowskim, d) spożywanie alkoholu i substancji zabronionych, e) wszelkie zachowanie mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy i osób postronnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania Imprezy lub zmiany jej trasy w razie wystąpienia tzw. siły wyższej, w szczególności z przyczyn atmosferycznych lub niezawinionych przez Organizatora.
9. Udział w Imprezie nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rezerwacji, ale w przypadku korzystania podczas spaceru z autobusu, jeśli ilość chętnych przekroczy pojemność autobusu, Organizatorzy mają prawo odmówić udziału w Imprezie większej ilości osób niż dopuszczalna pojemność autobusu.
10. W przypadku korzystania podczas Spaceru z usług innych podmiotów (np. przejazd autobusem) obowiązują ich dokumenty, np. regulaminy przewozu osób, udostępniane przez te podmioty.
11. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu przed Imprezą i jego przestrzegania. Regulamin jest publikowany na stronie wydarzenia w portalu Facebook i na stronie ttf.tychy.pl, a w wersji drukowanej dostępny jest u przedstawicieli Organizatora, na miejscu zbiórki bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy. Udział w Imprezie wymaga akceptacji regulaminu.

Scott Kelby WorldwidePhotowalk 2017 Pszczyna TychySpacer fotograficzny po Pszczynie - 7 października

Zapraszamy na spacer organizowany w ramach Scott Kelby's Worldwide Photowalk. To kolejna edycja imprezy wymyślonej przez znanego amerykańskiego fotografa i autora poradników. Tego samego dnia tysiące ludzi na całym świecie ruszają na spacery fotograficzne, a później ich zdjęcia biorą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Aby móc rywalizować w konkursie, trzeba się zarejestrować (bezpłatnie) na oficjalnej stronie worldwidephotowalk.com/walk/foto-pszczyna.
Spacer rozpocznie się o godz. 16.00 przed dworcem kolejowym w Pszczynie. Udział jest bezpłatny. Ważne: uczestnicy zobowiązani są do posiadania na czas spaceru opłaconego we własnym zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W minionym roku zorganizowaliśmy, pod hasłem „Szukając serca miasta”, pierwszy spacer w Tychach w ramach Scott Kelby’s Worldwide Photowalk.

Spacer fotograficzny dookoła Paprocan - 3 września

Tychy Paprocany spacer fotograficzny photowalk 2017Kolejny spacer fotograficzny po Tychach, tym razem dookoła Jeziora Paprocańskiego. Spotykamy się w niedzielę, 3 września 2017, o godzinie 16.00 na pętli trolejbusowej. Na początku spaceru wstąpimy na odbywającą się przy Hucie Paprockiej II Tyską Wystawę Klasyków. Tradycyjnie przyjść może każdy, niezależnie od posiadanego sprzętu i doświadczenia. Szacujemy, że przejście trasy zajmie około trzech godzin. Uwaga: obowiązuje regulamin, dostępny poniżej.

Regulamin spaceru fotograficznego dookoła Paprocan
1. Regulamin określa zasady udziału w plenerze fotograficznym w dn. 3 września 2017 r., dookoła Jeziora Paprocańskiego (dalej jako „Impreza”), organizowanym przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, KRS 0000456499 - dalej jako „Organizator”.
2. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów, przepisów porządkowych i innych dokumentów, obowiązujących na terenie miejsc odwiedzanych podczas spaceru. Nie akceptujemy udziału w Imprezie osób nie stosujących się do powyższego warunku, wobec czego jego naruszenie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Imprezie, a taka osoba ponosi określoną przepisami prawa odpowiedzialność za swoje zachowanie.
3. W Imprezie mogą uczestniczyć: a) osoby pełnoletnie; b) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
4. Każdy uczestnik Imprezy, biorąc w niej udział oświadcza, że: a) nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa oraz b) posiada na czas Imprezy opłacone we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (w tym dojazd, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Imprezy żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w regulaminie.
6. Podczas Imprezy zabronione jest: a) rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, b) prowadzenie sprzedaży towarów i usług, c) rozpowszechnianie materiałów o charakterze politycznym, religijnym i rasistowskim, d) palenie tytoniu i używanie papierosów elektronicznych, e) spożywanie alkoholu i substancji zabronionych, f) wszelkie zachowanie mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy i osób postronnych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania Imprezy lub zmiany jej trasy w razie wystąpienia tzw. siły wyższej, w szczególności z przyczyn atmosferycznych lub niezawinionych przez Organizatora. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu przed Imprezą i jego przestrzegania. Regulamin jest publikowany na stronie wydarzenia w portalu Facebook i na stronie ttf.tychy.pl, a w wersji drukowanej dostępny jest u przedstawicieli Organizatora, na miejscu zbiórki bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy. Udział w Imprezie wymaga akceptacji regulaminu.

II Tyski Night Spotting - 5/6 sierpnia

TTF II Tyski Night Spotting 2017Tyski Night Spotting to czterogodzinna, nocna podróż po mieście, podczas której można będzie fotografować w różnych punktach Tychów.
Do dyspozycji będzie autobus PKM Tychy, który w sobotę 5 sierpnia o godz. 22.00 ruszy z Rynku i zatrzyma się w miejscach wartych uwiecznienia. Jego ostateczna trasa zależy od propozycji uczestników. Paprocany, Żyrafa, Brama Słońca i Stadion Miejski? A może Czułów, Żwaków albo Tereny Przemysłowe? Pomyślcie, jakie miejsca będą najciekawsze do odwiedzenia.
W imprezie mogą brać udział wszyscy pasjonaci fotografii, niezależnie od posiadanego sprzętu (choć oczywiście przy długich czasach naświetlania statyw będzie bardzo przydatny) i posiadanego doświadczenia. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy ani rezerwacje, ale ilość miejsc w autobusie jest ograniczona do 85 osób.
Szczegółowe zasady udziału znajdziecie poniżej w regulaminie. Zwracamy uwagę, że warunkiem dla uczestników będzie posiadanie na czas imprezy opłaconego we własnym zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizatorami są: Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy oraz PKM Tychy Sp z o. o. Honorowy patronat: Michał Kasperczyk - Radny Miasta Tychy. Patronat: Tychy Press Photo.

Regulamin imprezy II Tyski Night Spotting
1. Regulamin określa zasady udziału w nocnym plenerze fotograficznym „II Tyski Night Spotting” w dn. 5/6 sierpnia 2017 r. po Tychach (dalej jako „Impreza”), organizowanym przez: a) Stowarzyszenie Sportowe Nol-Tychy z siedzibą w Tychach przy ul. Konecznego 11/42, KRS 0000398648; b) Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1, KRS 0000076836; c) Tyskie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, KRS 0000456499 - dalej łącznie jako „Organizatorzy”.
2. Planowany czas trwania Imprezy: 5 sierpnia, godz. 22.00 – 6 sierpnia, godz. 2.00.
3. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ruchu drogowego i zasad przewozu osób, obowiązujących w pojazdach PKM Tychy. Nie akceptujemy udziału w Imprezie osób nie stosujących się do powyższego warunku, wobec czego jego naruszenie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Imprezie, a taka osoba ponosi określoną przepisami prawa odpowiedzialność za swoje zachowanie.
4. W Imprezie mogą uczestniczyć: a) osoby pełnoletnie; b) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
5. Każdy uczestnik Imprezy, biorąc w niej udział oświadcza, że: a) nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa oraz b) posiada na czas Imprezy opłacone we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (w tym dojazd, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Imprezy żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w regulaminie.
7. Podczas Imprezy zabronione jest: a) rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, b) prowadzenie sprzedaży towarów i usług, c) rozpowszechnianie materiałów o charakterze politycznym, religijnym i rasistowskim, d) palenie tytoniu i używanie papierosów elektronicznych, e) spożywanie alkoholu i substancji zabronionych, f) wszelkie zachowanie mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy i osób postronnych.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu, odwołania Imprezy lub zmiany jej trasy w razie wystąpienia tzw. siły wyższej, w szczególności z przyczyn atmosferycznych lub niezawinionych przez Organizatorów.
9. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu przed Imprezą i jego przestrzegania. Regulamin jest publikowany na stronie wydarzenia w portalu Facebook i na stronie ttf.tychy.pl, a w wersji drukowanej dostępny jest u przedstawicieli Organizatorów, na miejscu zbiórki bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy. Udział w Imprezie wymaga akceptacji regulaminu.
10. Udział w Imprezie nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rezerwacji, ale jeśli ilość chętnych przekroczy pojemność autobusu (28 miejsc siedzących, 57 miejsc stojących i 1 wózek), Organizatorzy mają prawo odmówić udziału w Imprezie większej ilości osób niż dopuszczalna pojemność autobusu.

Spacer fotograficzny "Tychy po kolei" - 8 lipca

Zapraszamy na kolejowy spacer fotograficzny po Tychach. Spotykamy się w sobotę, 8 lipca 2017, o godz. 16.00 przed wejściem na dworzec Tychy. O godz. 16.26 wsiadamy w pociąg Kolei Śląskich (trzeba kupić bilet) i po trzech minutach wysiadamy na Tychy Zachodnie. Stamtąd idziemy wzdłuż wykopu kolejowego, przez Tychy Al. Bielska, Tychy Grota Roweckiego, nieczynną stację Tychy Miasto aż do Tychy Lodowisko. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zobaczymy też słynne pendolino!
Nie są wymagane żadne zapisy ani rezerwacje. Przyjść może każdy, kto tylko ma ochotę na wspólne fotografowanie i rozmowy o fotografii, niezależnie od posiadanego sprzętu i poziomu umiejętności. Zastrzegamy, że uczestnik spaceru ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazu poruszania się po torach kolejowych. Szczegóły niżej w regulaminie.
W październiku zdjęcia wykonane podczas tego, jak i innych tegoroczych spacerów, będzie mozna obejrzeć w Pasażu Kultury Andromeda.

Regulamin spaceru
1. Regulamin określa zasady udziału w spacerze fotograficznym w dniu 8 lipca 2017 r. po Tychach (dalej jako „Spacer”), organizowanym przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne (dalej jako „TTF”) z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, będącego stowarzyszeniem zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000456499.
2. Uczestnik Spaceru ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazu poruszania się po torach kolejowych i przepisów ruchu drogowego. Nie akceptujemy udziału takich osób w Spacerze, wobec tego naruszenie powyższego obowiązku oznacza rezygnację z uczestnictwa w Spacerze, a taka osoba ponosi określoną przepisami prawa odpowiedzialność za swoje zachowanie.
3. W Spacerze mogą uczestniczyć: a) osoby pełnoletnie; b) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
4. Każdy uczestnik Spaceru, biorąc w nim udział oświadcza, że: a) nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa oraz b) posiada na dzień Spaceru opłacone we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Uczestnictwo w spacerze jest bezpłatne. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (przejazdy, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Spacerów żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w regulaminie.
6. Podczas Spaceru zabronione jest: a) rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, b) prowadzenie sprzedaży towarów i usług, c) rozpowszechnianie materiałów o charakterze politycznym, religijnym i rasistowskim, d) palenie tytoniu i używanie papierosów elektronicznych, e) spożywanie alkoholu i substancji zabronionych, f) wszelkie zachowanie mogący stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników Spaceru.
7. TTF zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania Spaceru lub zmiany jego trasy w razie wystąpienia tzw. siły wyższej, w szczególności z przyczyn atmosferycznych lub niezawinionych przez TTF.
8. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu przed Spacerem i jego przestrzegania. Regulamin jest publikowany na stronie ttf.tychy.pl, a w wersji drukowanej dostępny jest u przedstawicieli TTF-u, na miejscu zbiórki bezpośrednio przed rozpoczęciem Spaceru. Kontakt z organizatorami: info@ttf.tychy.pl. Udział w Spacerze oznacza akceptację regulaminu.
9. W przypadku korzystania podczas Spaceru z usług innych podmiotów (np. przejazd pociągiem Kolei Śląskich) obowiązują ich dokumenty, np. regulaminy przewozu osób, udostępniane przez te podmioty.

Spacer fotograficzny po Mikołowie - 14 maja

Wraz z Miejską Placówką Muzealną zapraszamy w niedzielę, 14 maja 2017, na spacer fotograficzny po Mikołowie. Spotykamy się o godz. 15.00 w Miejskiej Placówce Muzealnej w Mikołowie (ul. Karola Miarki 15) i ruszamy na miasto. Zobaczymy jego najbardziej znane miejsca i spentrujemy urokliwe zakamarki. Naszym przewodnikiem będzie Mariusz Dmetrecki - przewodnik PTTK, autor wielu publikacji o historii Mikołowa, działacz Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego, w 2014 wyróżniony tytułem Mikołowianina Roku.

Zimowy spacer fotograficzny po Browarze Obywatelskim - 28 stycznia

Zapraszamy na zimowy spacer fotograficzny po Browarze Obywatelskim. W sobotę, 28 stycznia 2017, o godz. 11.00 spotykamy się przed wejściem na dworzec kolejowy Tychy i idziemy razem do Browaru Obywatelskiego (ul. Browarowa 7-21). Trasa zwiedzania obejmuje przejście ścieżką dydaktyczną między budynkami browaru, z opowieścią o ich dawnych funkcjach, wnętrza IT Loft Parku w dawnej słodowni jako przykład dobrej rewitalizacji i niedostępne dla wszystkich zakątki warzelni z leżakownią. Częścią trasy jest specjalnie przygotowana ekspozycja autentycznych eksponatów związanych z Browarem Obywatelskim: stare butelki, historyczne etykiety, zdjęcia browarników przy codziennej pracy i wiele innych. Obiekt znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki.

Spacer fotograficzny po tyskim stadionie - 19 listopada

Spacer po stadionie GKS Tychy fot. Harald Bem TTF W sobotę, 19 listopada 2016 r., wraz z Tyską Galerią Sportu (oddział Muzeum Miejskiego) zorganizowaliśmy spacer fotograficzny po Stadionie Miejskim i wystawie stałej Tyskiej Galerii Sportu. To nowe punkty na mapie miasta. Stadion został zbudowany w 2015 roku, natomiast mieszcząca się na nim Tyska Galeria Sportu działa od lipca 2016 roku. Stadion to w powszechnej opinii najładniejszy obecnie obiekt piłkarski na Górnym Śląsku – komfortowy, estetyczny i bezpieczny. Wystawa stała Tyskiej Galerii Sportu zadziwia mnogością eksponatów, ciekawymi rozwiązaniami projektowymi i… wspaniałymi widokami na nieckę stadionu. Szatnia sędziowska, szatnia gości, komora do krioterapii, strefa VIP, loża prezydencka, sektory trybuny głównej - takie między innymi miejsca, niedostępne zazwyczaj dla kibiców, mogliśmy obejrzeć podczas spaceru, który poprowadził Piotr Zawadzki z TGS. Fot. Harald Bem/TTF

Szukając serca miasta - Scott Kelby's Worldwide Photowalk

Po raz pierwszy tyszanie dołączyli do największego na świecie spaceru fotograficznego. W sobotę, 1 października 2016 r., fotoamatorzy ruszyli w miasto w ramach Scott Kelby's Worldwide Photowalk, wielkiej międzynarodowej inicjatywy. Spacer ruszył spod Urzędu Miasta w Tychach, poprowadził go Grzegorz Krzysztofik z TTF-u. Inicjatorem akcji jest amerykański fotograf Scott Kelby, autor popularnych poradników o fotografii. Fotografujący z całego świata mogą wysłać swoje zdjęcia na konkurs, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody. Laureat Grand Prix otrzyma lustrzankę Canona EOS 5D i inne nagrody o łącznej wartości ponad 6 tys. dolarów. Na 10 finalistów czekają zestawy nagród o wartości 650 dolarów każdy. Zgłosić można tylko jedno zdjęcie, musi być ono wykonane w trakcie spaceru. Tematyka jest dowolna.

TTF spacer fotograficzny 2016Dwa letnie spacery fotograficzne po Tychach

Na początku lipca 2016 r. zorganizowaliśmy spacer po tyskich parkach. Spotkaliśmy się przy pomniku Ryśka Riedla i przeszliśmy przez park przy Żyrafie do Parku Północnego. W sierpniu byliśmy na wieczorno-nocnym spacerze ze statywami, robiliśmy zdjęcia między innymi na Hotelowcu, Rynku i przy browarze. Efekty trzech tegorocznych fotospacerów będzie można zobaczyć podczas slide show w Laboratorium Sztuki w Andromedzie, na które zapraszamy w czwartek, 22 września o godz. 19.00 (wstęp wolny). Swoje fotografie będą mogli pokazać nie tylko TTF-owicze, ale też wszyscy uczestnicy spacerów. 

Spacer fotograficzny po Starych Tychach

W kwietniu 2016 r. zorganizowaliśmy otwarty dla wszystkich chętnych spacer fotograficznych po najstarszej części Tychów. Trasa wiodła od Rynku ulicą Sienkiewicza i Starokościelną aż do młyna, później wzdłuż browaru ulicą Kościuszki, przez cmentarz przy kościele św. Marii Magdaleny i plac Wolności wróciliśmy na Rynek. Zdjęcia autorstwa uczestników można obejrzeć na stronie wydarzenia na Facebooku, a nasze pierwsze backstagowe ujęcia są w tej galerii na Facebooku.

Dwa plenery Tychy od A do Z - 25 lipca i 22 sierpnia 2015

Tychy od A do Z - plenery Tyskie Towarzystwo FotograficzneW lipcu i sierpniu 2015 r., w ramach projektu "Tychy od A do Z", zorganizowaliśmy dwa otwarte plenery, w postaci spacerów fotograficznych po Tychach. Pierwszy plener odbył się w sobotę, 25 lipca (zbiórka przed dworcem kolejowym na Starych Tychach o godz. 15.00), wzięło w nim udział około 20 osób, które nie przestraszyły się krążących dookoła miasta burz i złowieszczej prognozy pogody - na szczęście się nie sprawdziła. Zobacz galerię zdjęć na Facebooku.

Drugi plener, w liczniejszym gronie, odbył się w sobotę, 22 sierpnia - spotykaliśmy się przy pomniku Ryśka Riedla, przeszliśmy obok głównej biblioteki, lodowiska i piramidy, przez osiedla G, O, T i W aż na ryneczek na osiedlu Z. Na spacery przyjść mógł każdy, kto tylko miał ochotę na wspólne fotografowanie. Zobaczcie wydarzenie na Facebooku.

Były też mailowe konsultacje z zawodowymi fotografami, a efekty pokazaliśmy podczas zbiorowego pokazu zdjęć i wystawy fotografii, które w październiku odbyły się w Pasażu Kultury Andromeda. Wydaliśmy drukowany, bezpłatny katalog formatu A4 z najlepszymi zdjęciami. Udział w projekcie był bezpłatny i otwarty dla wszystkich fotografujących, nie tylko mieszkańców Tychów.

Temat projektu, czyli tyskie osiedla, jest określony bardzo szeroko, dzięki czemu rodzaj wykonanych zdjęć nie stanowi ograniczenia. Fotografie można robić nie tylko podczas wspólnych spacerów, ale i na własną rękę, a udział w plenerach nie jest konieczny, aby móc zgłosić swoje ujęcia tyskich osiedli na pokaz i wystawę. Tematem zdjęć są tyskie osiedla, czyli część miasta (śródmieście) oznaczona literami alfabetu. Zgodnie z regulaminem projektu nie są akceptowane zdjęcia wykonane z dzielnicach posiadających nazwy własne (np. Cielmice, Paprocany, Suble, Urbanowice czy Żwaków). Realizatorem projektu jest grupa 3F przy wsparciu Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO Śląskie Lokalnie).

Partnerzy: laboratorium fotografii cyfrowej FDI FUJIFILM w Tychach i Miejska Galeria Sztuki Obok w Tychach. Patronat medialny: tygodniki Twoje Tychy i Echo, portale fotografuj.pl, swiatobrazu.pl, pelniakultury.pl, eTychy.org i tychy.info.

Zobacz na mapie lokalizacje rozpoczęcia plenerów: goo.gl/maps/sM2LB i goo.gl/maps/cTDd7. Nie wiesz, gdzie przebiega granica osiedli? Zerknij na interaktywne mapy Tychów z zaznaczonymi osiedlami na stronie Urzędu Miasta Tychy lub Wikimapia.org. Więcej informacji i szczegółowe zasady znajdziecie w regulaminie projektu.
Pobierz wzór oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie zdjęć: plik pdf  albo plik word 

Praktyczne info dla osób spoza Tychów, wybierających się na sierpniowy plener:
- dojazd z Katowic autobusami MZK Tychy nr 1 i 4, wysiadamy na przystanku Urząd Miasta, zobacz rozkład jazdy,
- dojazd z Mikołowa autobusami MZK Tychy nr 75 i 82, wysiadamy na przystanku Urząd Miasta,
- dojazd z Oświęcimia autobusem MZK Tychy nr 686, wysiadamy na przystanku Wyszyńskiego, zobacz rozkład jazdy,
- dojazd pociągiem z Sosnowca i Katowic: Koleje Śląskie, wysiadamy na Tychy Lodowisko albo Tychy Grota Roweckiego.

Plener z tyskimi trolejbusami

Tematem pierwszego wspólnego pleneru fotografów z TTF są tyskie trolejbusy - jeden z symboli naszego miasta. Dzięki Tyskim Liniom Trolejbusowym mogliśmy wejść w lipcu 2014 r. na teren zajezdni, obfotografować "trajtki" z każdej strony, zajrzeć pod maskę, odwiedzić myjnię i warsztat. I dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, z których nie zdajemy sobie sprawy, korzystając z tego środka transportu. Zrobiliśmy także rundkę po mieście, a korzystając z możliwości jazdy trolejbusów bez zasilania z trakcji, mamy zdjęcia z miejsc, gdzie normalnie trolejbus trudno jest zobaczyć:) Trolejbusy fotografujemy nadal, teraz już każdy z TTF-owiczów na własną rękę. Efekty naszej pracy można było obejrzeć w styczniu 2015 r. w Pasażu Kultury Andromeda - była wystawa w dolnym holu i pokaz zdjęć w Laboratorium Sztuki.

Trolejbusy pod zyrafą, Tychy, fot. Marcin Zimnal/TTF

Plener z trolejbusami, Tychy, fot. Marcin Zimnal/TTF


Tyskie Towarzystwo Fotograficzne
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kojarzymy się z:
Plenery TTF, spacery, Scott Kelbys Worldwide photowalk, trolejbusy, Andromeda, Tychy do A do Z, tyskie osiedla, Paprocany